Terms & Conditions

Kjøpsvilkår - Privatforbruker

Priser er oppgitt i norsk valuta (NOK) inklusive moms og er gyldige. Avvik fra vilkårene er kun gyldig dersom begge parter har inngått spesialavtale som regulerer dette.

Betingelser

Disse kjøpsbetingelser gjelder der norsk eller annen gjeldende lov ikke beskriver vilkår som er i konflikt med disse. For privatforbruker gjelder forbrukerloven samt angrerettloven som også innebefatter beskyttelse for Barkonsult AS.

Bestilling

I de tilfeller bestilleren er under 18 år så må bestiller innhente tillatelse fra en myndig person før kjøpet kan gjennomføres. Bestillinger som utføres i andres navn uten deres samtykke, eller på annen måte utsetter Barkonsult AS for økonomisk tap, vil politianmeldes. Barkonsult AS fraskriver seg trykkfeil, feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon, på samtlige av Barkonsult AS sitt sortiment av produkter og tjenester. All bildeinformasjon skal ses som illustrasjoner og kan heller ikke garanteres å gjengi eksakt utseende og natur.

Betaling

Moms inngår i alla priser, men fraktkostnad tilkommer. Betaling utføres mot kortbetaling eller faktura via internett. Vi anvender Klarna Checkout som betalingssystem.

Ved salg via konto-/kredittkort begynner vilkårene å gjelde så snart korttransaksjonen har blitt godkjent. Ingen ekstra avgift tilkommer for kortbetaling.

Ved forsinket betaling debiteres forsinkelses rente med 2% per måned fra forfallsdato. Barkonsult AS reserverer seg mot eventuelle prisendringer, feilaktige priser og utsolgte varer. Dersom det er åpenbare feil, kan dette tvinge Barkonsult AS å heve kjøpet og tilbakebetale eventuelt innbetalt beløp på beste måte. Dette kan utføres når som helst under handlingen da feilen oppdages. Årsaken til feil skal tydelig redegjøres for kunden i forbindelse med hevelse av kjøpet.

Levering og avbestilling

Bestillinger mottatt før kl. 12.00 på mandag til torsdag kommer å bli behandlet samme dag, for levering innen (i vanlige tilfeller) 5 arbeidsdager. Bestillinger mottatt på fredag, lørdag og søndag kommer å bli behandlet førstkommende mandag.

Levering skjer per spedisjon med Bring. Levering av bestilt tjeneste i henhold til ordre.
Fraktprisen er 185 kroner inklusive mva per ordre. Gratis frakt gjelder for bestillinger over 1199 kr. For Svalbard gjelder egne betingelser. Ta kontakt ved spørsmål.

I tilfeller hvor kunden anser at leveransen er forsinket på så måte at det ikke lenger ønskes levering av bestillingen, er det kundens ansvar at bestillingen avbestilles i henhold til Barkonsult AS sine kjøpsvilkår. Avbestilling etter at bestillingen har blitt ekspedert er ikke mulig. I de tilfeller bestillingen har blitt ekspedert, er kun nødt til å motta sin bestilling. Avbestilling av produkt eller tjeneste som anskaffes eller ferdigstilles spesielt for kunden, er ikke mulig.

Avbestillingen er ikke gyldig før kunden har fått bekreftelse fra Barkonsult AS enten via epost eller telefon.

Eiendomsrett

Alle varer forblir Barkonsult AS sin eiendom inntil full betaling er utført.

Ansvar for feil

Barkonsult AS sitt ansvar for feil i leveransen er begrenset til gjeldende salgsbetingelser. Barkonsult AS har ingen direkte eller indirekte ansvar for f.eks., men ikke begrenset til, inkompatibilitet, leveringsforsinkelser, driftsavbrudd, datasvikt, merarbeid eller annen økonomisk skade.

Reklamasjonsvilkår og angrerett

Det anbefales at kunden sjekker leveransen for feil og mangler ved mottak. Ved reklamasjon skal kunden kontakte Barkonsult AS sin reklamasjonsavdeling på telefon +47 22 79 42 39, via e-post firmapost@barkonsult.no eller via Barkonsult AS sin hjemmeside www.barkonsult.no og oppgi ordre-id samt årsak for reklamasjonen. Ved reklamasjon på varer skal kunden be om er såkalt RN (returnummer), som da er gyldig i 14 dager.

Ved samtlige tilfeller når et produkt returneres til Barkonsult AS, skal kunden først ha mottatt et RN. Returforsendelsen skal deretter merkes tydelig med det mottatte RN. Kunden skal skrive det mottatte RN på pakningsvedlegget slik at den originale emballasjen ikke blir skadet. Defekte produkter som returneres til Barkonsult AS skal behandles som om de var feilfrie. Det er ved alle typer av returer ytterst viktig at produktet pakkes på så måte at den ikke risikerer skade. For privatkunder gjelder forbrukerkjøpsloven, som betyr at kunden har rett til å få dekket fraktkostnad av retur ved gyldig retur, herav gyldig RN. Hos Barkonsult AS har privatforbruker rett til å få tilsendt en forhåndsbetalt returlapp. I de tilfeller returen ikke er gyldig og kunden har mottatt en forhåndsbetalt returlapp, debiteres fraktkostnad tur og retur. I de tilfeller returen skyldes reklamasjon og feil ikke kan påvises tilkommer en avgift pålydende 200,- + moms + frakt tur og retur samt håndteringskostnad for ærendet. Forsendelser som mangler RN returneres til kunden og fraktkostnaden debiteres. Barkonsult AS forbeholder seg retten til å erstatte defekt vare med tilnærmet lik vare i de tilfeller identisk vare ikke er tilgjengelig.

Privatforbrukeren har rett til å angre på kjøpet innen 14 dager i henhold til angrerettloven. Angreretten er kun underlagt loven dersom varene og den opprinnelige emballasjen kan returneres i vesentlig uendret tilstand. Varen kan ikke ha vært brukt. Dersom forbrukeren ønsker å benytte angreretten skal denne kontakte Barkonsult AS for å få utstedt et RN. Returfrakten belastes forbrukeren.

Produkter som er spesielt laget for en bestemt kunde har ingen krav på bytterett, åpent kjøp eller angrerett.

Hvis et produkt er skadet under transport skal Barkonsult AS kontaktes i løpet av fem dager for informasjon om erstatning.

Uavhentet forsendelse

Forsendelser som ikke er avhentet hvorpå pakken kommer i retur til Barkonsult AS, debiteres en avgift pålydende 250,- + moms for å dekke Barkonsult AS sine kostnader for transport og administrasjon.

Transportskadet gods

Om en vare fra Barkonsult AS skades under transport, uansett om skaden er godt synlig eller skjult, skal dette rapporteres omgående til speditøren (Postnord) senest innen 7 dager.

Force Majeure

Hendelser som krig, naturkatastrofer, arbeidsmarkedshandlinger, myndighetsbeslutninger, manglende leveringer fra underleverandører, fordyrende omstendigheter samt sammenlignbare hendelser utenfor Barkonsult AS sin kontroll, som ikke med rimelighet kunne forutses, skal vises til force majeure, noe som betyr at Barkonsult AS er unntatt fra sine forpliktelser til å oppfylle inngåtte avtaler.

Øvrig

Barkonsult AS forbeholder seg retten til endring av all informasjon, inklusive, men ikke begrenset til priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud, uten forvarsel. Ved eventuell utsolgte varer til oppgitt pris eller p.g.a. at et produkt har utgått, har Barkonsult AS rett til å heve kjøpet og tilbakebetale eventuelle innbetalte beløp på best egnet sett. Barkonsult AS skal også informere kunden om erstattende eller lignende produkt som finnes tilgjengelig.